Geven van de Wind

Er wordt gezegd dat niemand kan leven van de wind, maar dit blijkt niet helemaal zo te zijn.

In 2009 hebben Wim en Alie Kroon het initiatief genomen een gedeelte van de opbrengsten van hun windmolens ter beschikking te stellen aan de bewoners van Midlum. Op 11 december 2009 is daartoe de Steunstichting Riedpolder opgericht.

Wie kunnen er binnenkort wel gedeeltelijk leven van de wind?

Er is een bestuur gevormd om het vermogen van de stichting te beheren. In dit bestuur is besloten dat zij financiële steun wil geven aan organisaties en instellingen die zich richten op het bevorderen van sociaal maatschappelijke doelen.

Daarbij gaat het om:

De financiële steun kan niet aan personen worden verstrekt. Sinds 2018 komen ook sociale en maatschappelijke doelen in het dorp Wijnaldum voor een vergoeding van de Stichting Riedpolder in aanmerking. Daarvoor hebben Alie en Wim Kroon een extra vergoeding ter beschikking gesteld. Voorbeelden van doelen zijn Stichting Dorpsbelang Wijnaldum etc..

Windmolen